Xóa phần mềm được cài bằng file .deb trong Ubuntu

sudo dpkg -r teamviewer

Advertisements

Cài đặt VLC trên Fedora

Cài đặt RPM Fusion: http://download1.rpmfusion.org/free/fedora/rpmfusion-free-release-20.noarch.rpm

Cài đặt vlc: yum install vlc

Cài đặt Fedora 20

Xóa phân vùng định cài.
Chọn chế độ Automatic, tự động phân chia thì tốt hơn.

Cài đặt font Time New Roman cho Fedora

http://blog.creativeitp.com/posts-and-articles/linux/installing-microsoft-true-type-core-fonts-in-fedora-19/

Chú ý:
Phải cài đặt wget trước.

Ở bước: rpmbuild -ba msttcorefonts-2.0-1.spec phải đổi lại là:

rpmbuild -ba msttcorefonts-2.5-1.spec

Kiểm tra lỗi chính tả tiếng Việt khi soạn thảo văn bản

Gõ văn bản thì lỗi chính tả là điều không thể tránh khỏi. Nguyên nhân sinh lỗi chính tả có nhiều. Nhưng chủ yếu là những lúc chúng ta làm việc không tập trung, sao nhãng là lúc chúng ta gõ sai.

Bình thường thì người dùng cũng hay tắt kiểm tra chính tả, vì Word mặc định chỉ kiểm tra tiếng anh. Với tiếng Việt mình vừa tìm ra link này để kiểm tra lỗi chính tả trong OpenOffice Writer: http://www.openoffice.org/vi/about-spellcheck.html

Mình đoán là: Word cũng có chức năng tương tự

Hướng dẫn cài đặt Stardict trên Ubuntu

Foxit cho Fedora – Phần mềm đọc file .pdf