Thư gửi Elise

Advertisements

Đàn gà con [Piano]

Fa fa do do re re do
Fa fa do do re re do
Do do re mi fa fa
Do do re mi fa fa

Luyện bài Happy birthday [Piano]

So So La So Do Xi
So So La So Re Do
So So So Mi Do Xi La
Fa Fa Mi Do Re Do

Nguồn: http://answers.yahoo.com/question/index?qid=20091221072039AAwQcmi

Youtube:

http://www.youtube.com/watch?v=RZIy9UdWi7E”

Kỹ thuật luồn ngón trong Piano

Luyện đánh đàn Piano