Bài giảng của TS. Thẩm Dương

Advertisements

Mức độ lỗi trong tính toán làm tròn

Việc làm tròn sinh sai số quá lớn

Image Hosted by ImageShack.us