ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC LẬP TRÌNH C++ DÀNH CHO MỌI ĐỐI TƯỢNG

ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC LẬP TRÌNH C++ DÀNH CHO MỌI ĐỐI TƯỢNG
Giảng viên: thầy Nguyễn Tô Sơn – Thủ khoa Đại học Sư phạm Hà Nội
Đăng ký tại: http://hoctincungthukhoa.com

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: