Code vài chương trình chấm điểm tự động

Download: https://www.dropbox.com/s/kd3z28qczq0m7c5/Canh%20-%20thang%202.2014.zip

Chú ý: Bài 2 – LIST.PAS, nếu các bạn muốn sinh file Input hợp lý thì hãy cho độ dài của dãy dài, nhưng các phần tử trong dãy chỉ có giá trị nhỏ thôi. Chi tiết xem file R_LIST.PAS

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: