Lại bàn về C và C++

C là ngôn ngữ hướng thủ tục thì C++ là ngôn ngữ hướng đối tượng. Sự khác biệt giữa này giúp cho việc đọc một chương trình trên C++ trong sáng và dễ hiểu hơn trên C nhiều khi “cái nào ở vị trí của cái đấy”, tiếng Việt mình gọi là “nồi nào úp vung lấy”. (Thực ra, C++ là ngôn ngữ lai, tức vừa là ngôn ngữ hướng thủ tục vừa là ngôn ngữ hướng đối tượng).

Download: https://www.dropbox.com/s/tebiewr0gzt1d54/Chuyen%20tu%20trung%20to%20sang%20hau%20to%20-%20class.zip

Bài viết liên quan:

1, https://tosonnguyen.wordpress.com/2014/02/19/viet-code-chuan-nhu-the-nao/
2, https://tosonnguyen.wordpress.com/2014/02/23/chuyen-bieu-thuc-tu-dang-trung-to-co-dau-ngoac-sang-tien-to/

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: