Cờ vây

Đúng như tên gọi, cờ vây dùng để vây nhau, như cờ carô vậy, không tập trung vào việc ăn quân cho lắm.

Cờ vây giống như một dạng thiết kế. (Giống cờ caro với ý nghĩa như vậy)

Nguồn: xem Wiki

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: