Ý nghĩa của Java – Chương trình xếp 8 quân Hậu (Đồ họa)

Java chạy không phụ thuộc vào hệ điều hành.

Chương trình mô phỏng: http://tosonnguyen.w.pw/TamQuanHau/TamQuanHau/

Yêu cầu hệ thống:
– Cài đặt Java
– Chạy trên FireFox
– Chạy trên Windows 8
– FireFox yêu cầu gì thì cũng OK hoặc Allow (cho phép) hết.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: