Lịch năm 2014 và năm 1986 trùng nhau

Các bạn có thể dùng tờ lịch năm 1986 này cho năm mới 2014 😀 (khoảng cách 29 năm)

Đỡ tốn tiền mua lịch nhé :D. Phô tô ra bản A3 tha hồ treo

https://www.dropbox.com/s/3jg5zzzlw0uu1tg/lich1986.pdf

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: