Soạn thảo một văn bản đẹp

Việc soạn thảo văn bản đôi khi là một công việc nhọc nhằn nếu chúng ta kiếm tìm một văn bản sáng sủa và đẹp mắt.

Ở đây, các từ khóa của các ngôn ngữ lập trình được hiện sáng lên.

Đây là văn bản mình soạn thảo 😀

https://www.dropbox.com/s/jokgjcqhzppi82v/main.pdf

Advertisements
Posted in LaTeX. 2 Comments »

2 Responses to “Soạn thảo một văn bản đẹp”

  1. nguyenvanquan7826 Says:

    Anh làm 1 TUT hướng dẫn latex đi anh 😀

  2. Tung Vu Says:

    bạn ơi link này mình ko down được.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: