Menu cho nhà hàng ăn uống

Nếu ai từng vào nhà hàng ăn uống thì chắc hẳn sẽ bắt gặp các Menu. Để thiết kế được một Menu đẹp, hợp mắt cần phải có phần mềm riêng. Và đây là kết quả:

https://www.dropbox.com/s/rcsl3b2to7m34jj/menu.pdf

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: