Bìa sách thiết kế bằng LaTeX

Cài đặt Font Hùng Lân thư pháp vào Ubuntu: http://osshcmup.wordpress.com/2011/09/22/cai-hunglan-vao-texlive2011-trong-ubuntu/

Sử dụng lệnh: find -name texlive để tìm thư mục cài đặt trong /usr
Kết quả:
./share/texlive/texmf-dist

Xem: https://www.dropbox.com/s/eyn8fhab96kdaff/bia_hc.pdf

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: