Viết trình chấm riêng cho AMM2

Giống như Themis, AMM2 cũng là trình chấm điểm. Nếu ai sử dụng nhiều sẽ thấy hai chương trình này có chức năng giống hệt nhau. Theo mình thì Themis của TS. Lê Minh Hoàng chấm tốt hơn, không bị những lỗi lằng nhằng như AMM2.

Tuy nhiên, với những bài toán có nhiều đáp số, nếu sử dụng AMM2 thì có vẻ rắc rối hơn Themis rất nhiều. Để cho các bạn dễ dàng tìm cách sử dụng phần mềm AMM2 này, mình đã chấm điểm cho 3 bài: SNT.PAS, DD.PAS, TT.PAS

Trong đó hai bài: SNT.PAS và TT.PAS có trình chấm riêng (thực ra thì bài SNT.PAS không cần trình chấm riêng, mình cho vào để các bạn tham khảo thành 2 ví dụ về trình chấm riêng thôi)

Download: https://www.dropbox.com/s/c48bbkmdvj3pqgi/HSG.zip

Chú ý: Giải nén rồi copy thư mục giải nén được vào thư mục Contests của AMM2

Chấm: Mở file AMM_FP.exe

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: