Cách cấu hình lại cho Themis chấm điểm cho hợp lý với kỳ thi cấp Trường

Mặc định trình chấm của Themis là O2, dành cho kỳ thi Olympic Tin học Quốc tế. Nếu muốn chấm theo kiểu bình thường thì bỏ tham số O2 đi và chỉ còn lại như sau:

"C:\Program Files\Themis\fpc\bin\i386-win32\fpc.exe" -o"%NAME%.exe" -XS -Sg "%NAME%%EXT%"|@WorkDir=%PATH%

Đặc điểm của trình chấm O2: Nếu khai báo biến và không khởi tạo biến Trình biên dịch sẽ không khởi tạo giá trị của biến đó là 0.

Không khởi tạo biến tạo ra nhiều lỗi tiếng tăm, nhưng đối với kỳ thi cấp Huyện hoặc cấp Trường thì cũng không nhất thiết phải sử dụng trình chấm O2 này.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: