[Phiên bản mới] Tiện ích sinh Output từ Input cho Học sinh

Khi học sinh muốn so sánh, kiểm tra kết quả với tests chuẩn. Nếu bạn là giáo viên, hãy:

1. Đề nghị học sinh đổi tên file .OUT sang .OUT2 trong file mã nguồn của học sinh (.PAS). Khi đó: Học sinh sẽ dễ dàng so sánh 2 file kết quả .OUT (test chuẩn) và .OUT2 (test của học sinh)

2. Khi học sinh chạy tiện ích này nếu ở test nào đó chương trình của học sinh chạy quá lâu => Mắc lỗi: “Quá thời gian” => Sử dụng chức năng Kill tiến trình mà tiện ích cung cấp. (Chức năng này rất hữu ích vì bạn không cần phải vào Task Manager để ngắt tiến trình file chạy của học sinh nữa). Sau khi ngắt tiến trình, test tiếp theo sẽ được thực hiện. Khá đơn giản 😀

Downloadhttp://ccs1.hnue.edu.vn/son/tienich/Tien%20ich%20-%20Nguyen%20To%20Son%2003.02.2016.zip

Image Hosted by ImageShack.us

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: