Tiện ích sinh Output từ Input cho Học sinh

Đôi khi Giáo viên chúng ta sau khi chấm điểm tự động xong cho Học sinh (bằng phần mềm của TS. Lê Minh Hoàng) thì cần biết tại sao Học sinh sai. Khi đó, việc chạy để sinh file Output (.OUT2) của Học sinh từ file Input (.INP) để so sánh với file Output chuẩn của Giáo viên (.OUT) và file nguồn của Học sinh (.PAS) là cần thiết. Thế nhưng, trường hợp bài đó có 5 tests trở lên thì sao. Thực sự rất ngại khi chạy bằng tay (các thao tác thủ công). Nhưng nay đã có tiện ích này:  “Tiện ích sinh Output từ Input cho Học sinh”

Image Hosted by ImageShack.us

Download:
http://hoctincungthukhoa.com/index.php/ph-n-m-m/9-ti-n-ich-sinh-output-t-input-cho-h-c-sinh

Yêu cầu hệ thống: Hệ thống phải cài đặt phần mềm Free Pascal.

Chú ý: Từng file Input/Output của Giáo viên (.INP/.OUT) phải được lưu trong thư mục Testxx có cấu trúc như sau:

Image Hosted by ImageShack.us

Bài viết liên quan: http://hoctincungthukhoa.com/index.php/ph-n-m-m/8-ti-n-ich-sinh-test-t-d-ng-cho-ph-n-m-m-ch-m-di-m-t-d-ng-themis-c-a-ts-le-minh-hoang

Advertisements

One Response to “Tiện ích sinh Output từ Input cho Học sinh”

  1. tosonnguyen Says:

    Trong trường hợp không thấy máy tiếp tục hiển thị thì có nghĩa là code của học sinh đang bị lỗi “Time Limit Exceeded” ở test đó. Khi đó, hãy gõ tổ hợp phím Ctrl + Alt + Delete vào Task Manager để End Task chương trình chạy của học sinh. Ví dụ ở đây là: CONG.exe.

    Khi đó, tiện ích sẽ tiếp tục thực hiện test tiếp theo cho bạn :D. Rất đơn giản. 😀


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: