Chuyển qua các thư mục bị cấm quyền trong Ubuntu

Nếu thư mục /home được đặt quyền là 711 thì dù bạn có tài khoản trong thư mục home thì bạn cũng không thể vào thư mục của bạn một cách trực tiếp bằng cách vào / rồi kích vào home và tận dụng các ưu điểm giao diện đem lại.

Cách khắc phục: Vào terminal gõ lệnh sau:

nautilus /home/toson

Trong Linux Mint:

nemo /home/toson

Chú ý: Để bảo mật, mình thường đặt quyền 711 cho thư mục / và /home
và 700 cho thư mục /home/toson

Nếu cần nhiều quyền hơn thì bạn hãy gõ:

sudo nautilus
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: