Chương trình quản lý file vô cùng chuyên nghiệp trên Windows/Linux – xplorer2 lite

Download: http://www.zabkat.com/x2lite.htm

Dành cho Ubuntu là emelfm2

Trong Ubuntu: Để biết tên các chương trình đang chạy thì bật chương trình đó lên rồi vào System Monitor

Ví dụ:

  1. envince : xem file PDF
  2. eog: xem ảnh
  3. cvlc: xem video, mp3

Hãy kích vào Edit Type của emelfm2 để chỉnh sửa.

Bài đọc thêm: http://linux.windows8az.com/1141448-ubuntu-dual-panel-file-manager


Uploaded with ImageShack.us

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: