NC 5.0 (Norton Commander) Đồ cũ hay Đồ mới

NC là chương trình chạy trên Windows/DOS. Sản phẩm tương tự của nó ở trên Linux là mc. Tuy nhiên, giao diện mc trên Linux tốt hơn nhiều (Trong Linux thì mc rất hay được sử dụng).

Download: http://www.mediafire.com/download/wjzh4ijmcjn/Norton+commander+5.0.rar

Nguồn: http://www.benhvientinhoc.com/threads/norton-commander-5-0.50367/

Tác dụng:

– mc Linux nó dùng để mở các file bị cấm quyền, ví dụ như file được tạo bởi root với quyền 700. Khi đó, chúng ta chạy lệnh: sudo mc. Lúc này, ta sẽ sao chép được tệp tin vào những thư mục bị cấm quyền này. (Tương tự có thể mở NC bằng quyền Admin trên Windows)
– Mở các file ẩn.
– Đặc biệt: Mở được hết thảy các ứng dụng được cài (32 bits, 16 bits) trong môi trường Windows/Linux.
Ví dụ: chạy lệnh:

notepad sum.pas

Image Hosted by ImageShack.us

Giao diện của mc

Image Hosted by ImageShack.us

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: