Cài đặt Ubuntu – lấy lại MBR cho Ubuntu – cài song song với Windows

Cài đặt Ubuntu lần đầu tiên luôn là sự khó khăn.

Cài song song Ubuntu và Windows như sau:

Bước 1. Cài Ubuntu. Chú ý: Khi chọn nơi lưu MBR thì chọn ổ đĩa đang cài Ubuntu (không được chọn ổ đĩa đang cài Windows)

Bước 2. Lấy lại MBR của Ubuntu bằng: http://nguyentieuhau.wordpress.com/2010/08/22/khoi-phuc-lai-grub-cua-ubuntu-sau-khi-cai-lai-windows/

Bước 3. Chạy BootICE để Windows chiếm quyền kiểm soát MBR.

Cài đặt bằng hình ảnh: https://tosonnguyen.wordpress.com/2013/12/08/how-to-install-ubuntu/

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: