Áp dụng tin học để đóng một cái kệ sách

Bước 1. Sắp xếp lại đồ cần lắp theo thứ tự đánh số của nó từ A tới Z. Độ phức tạp O(nlogn)

Bước 2. Đọc hướng dẫn

Bước 3. Lấy một đồ theo hướng dẫn. Độ phức tạp O(logn)

Bước 4. Nếu còn đồ cần lắp quay lại bước 2, còn không chuyển sang bước 5.

Bước 5. Kết thúc.

Tổng độ phức tạp thời gian: O(nlogn)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: