Hiển thị một ví dụ với đệ quy

Những hình ảnh về đệ quy đôi khi khá thú vị.

Mình cài đặt VNCServer trên hai hệ thống: Ubuntu và Windows.

Bài này mô phỏng 2 kỹ thuật đệ quy: Đệ quy thông thường và đệ quy tương hỗ.

1. Đệ quy thông thường: tức A gọi tới A
– Dùng VNCviewer trên máy Ubuntu truy cập đến VNCserver của chính máy Ubuntu này.

Kết quả như sau:

Image Hosted by ImageShack.us

2. Đệ quy tương hỗ: Tức A gọi B, B gọi lại A
– Dùng VNCviewer trên máy Ubuntu truy cập đến VNCserver của Windows.
– Tiếp tục dùng VNCviewer của Windows truy cập đến VNCserver của Ubuntu

Kết quả như sau:

Image Hosted by ImageShack.us

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: