Viết chương trình chấm điểm tự động

Mình vừa viết code sinh tests để chấm điểm cho một người bạn. Mọi người nếu muốn tham khảo thì click vào link này nhé: https://www.dropbox.com/s/xxq1xeikzrwyplm/Thang%2012-2013.zip

Chú ý: Với bài 3 – đếm các thành phần liên thông: LT.PAS: File sinh tests sẽ sinh ra các cạnh trước. Dòng cuối cùng của file LT.INP là 2 số nmax và m, tương ứng là số đỉnh và số cạnh của đồ thị. Các bạn cần copy dòng cuối cùng này lên trên đầu để phù hợp với đề bài. Do chỉ có 7 file inputs nên bạn có thể làm thủ công việc copy này, không nhất thiết phải viết thêm chương trình cầu kỳ làm gì (mọi việc tương đối thôi). [Tuy nhiên, nếu có 100 tests thì lại cần thiết viết thêm một chương trình để chuyển dòng cuối cùng này lên trên đầu] => Nếu việc làm thủ công còn nhanh hơn việc phải lập một chương trình thì hãy làm việc đó một cách thủ công.

Bài viết tham khảo thêm:

1. Code mẫu – Viết trình chấm điểm ngoài cho phần mềm chấm điểm tự động của TS. Lê Minh Hoàng: https://tosonnguyen.wordpress.com/2013/11/10/code-mau-viet-trinh-cham-diem-ngoai-cho-phan-mem-cham-diem-tu-dong-cua-ts-le-minh-hoang/

2. Bài đọc tham khảo: https://tosonnguyen.wordpress.com/2013/10/13/tien-ich-sinh-test-tu-dong-cho-phan-mem-cham-diem-tu-dong-themis-cua-ts-le-minh-hoang/

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: