Đề thi Olympic Tin học sinh viên 2013 (Khối chuyên Tin)

Quy định về thời gian:

  • Bài 1: 0.5 giây
  • Bài 2: 1 giây
  • Bài 3: 1 giây

File PDF: https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=b2xwLnZufHd3d3xneDoxNWIxODE2MGI0M2ZiZjcy

Image Hosted by ImageShack.us
Với k cho trước hãy xác định m, n. Nếu không tồn tại m và n thỏa thì đưa ra 2 số -1.

Mô hình toán học của bài này là:
Tìm m, n nguyên dương thỏa mãn:
mn + (m+1)(n+1) = 2*k (k là hằng số nguyên dương cho trước)
|m-n| min

Image Hosted by ImageShack.us

Image Hosted by ImageShack.us

Có 3 cặp thỏa mãn là:
(aaaaaa, aabdecaa)
(aabdecaa, aaaa)
(bbcaa, bbaaehaa)

Cặp (aaaaaa, aaaa) sở dĩ không thỏa mãn vì cặp này có độ ổn định là 4 (trong khi đề bài yêu cầu độ ổn định là 2 thôi)

Image Hosted by ImageShack.us

Advertisements

One Response to “Đề thi Olympic Tin học sinh viên 2013 (Khối chuyên Tin)”

  1. tosonnguyen Says:

    Bài 1 nếu cho 0.5 giây thì cũng hơi khó 😀


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: