Phân tích quyền trong Linux

Quyền trong Linux được dành cho các nhóm tài khoản khác nhau: – – – . – – – . – – –

1. Quyền của người sở hữu

Người sở hữu có rất nhiều quyền. Trong đó có một quyền đặc biệt là thay đổi quyền của tệp tin/thư mục.

Ví dụ: Nếu một tệp tin chỉ có quyền r mà không có quyền wx đối với người sở hữu. Thì người sở hữu có thể thay đổi lại để có đủ 3 quyền rwx. Nhưng đôi khi, trong một số trường hợp cá biệt, quyền x bị người sở hữu của nó tước bỏ (vì nội dung bên trong đó có thể gây nguy hiểm cho hệ thống chẳng hạn). Khi nào người sở hữu quyết định cẩn thận, họ mới thay quyền đó trở lại.

2. Quyền của nhóm

Tương tự, nhưng dành cho nhóm người dùng.

3. Quyền other

Dành cho những người không phải người sở hữu, đồng thời, cũng không phải của nhóm.

Ví dụ quyền sau: rwx- – -r-x

Thì người sở hữu có cả 3 quyền r, w, x

Người dùng trong nhóm không có quyền gì => Không được phép làm gì.

Còn những người dùng khác (thuộc nhóm khác) lại có 2 quyền là r và x.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: