Tại sao không chạy được lệnh sudo trong Ubuntu

Cách sửa:

– Vào quyền root bằng lệnh: su root

– Chạy lệnh: chmod 755 / (Tuy nhiên, nếu muốn bảo mật hơn thì nên dùng quyền 711)

Chú ý: chmod 705 / thì chúng ta sẽ không chạy được lệnh sudo.

Còn giải thích tại sao: Thì mình không biết.

Nguồn: http://archlinuxarm.org/forum/viewtopic.php?f=18&t=3153&start=20#p19727

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: