Lừa hackers

Hackers là những kẻ muốn tìm kiếm mật khẩu. Người quản trị hệ thống cũng thật giỏi khi lừa được những kẻ này.

Hackers dò tìm mật khẩu bằng cách dò xem các thư mục nào được thông lên web => Hackers vào thư mục:  /etc/apache2/sites-available

Vào đó xem thì hóa ra web được thông lên là /opt/omg

Rõ ràng biết đường dẫn là thế rồi, hackers dò xem bằng lệnh ls -l /opt bằng quyền của www-data thì lại chỉ thấy xuất hiện thư mục intel.

Hackers dùng một tài khoản người dùng hệ thống khác thì hắn hoàn toàn truy cập vào được thư mục /opt/omg. Và những gì hiển thị bên trong đó hoàn toàn khác với những gì hiển thị bên như dùng www-data.

Rõ ràng là có gì đó gian trá của người quản trị ở đây. Thật thú vị.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: