Chạy web trên mạng LAN

Sau khi cài Apache2 có thể chạy web trên trình duyệt bằng cách gõ lệnh:

192.168.0.190/son/index2.html

Chú ý:

– Hãy đặt một liên kết mềm shortcut trên thư mục /home/son là www đến thư mục /var/www/son/
– Đặt quyền cho thư mục /var/www/son là rwx—–x với chủ sở hữu và nhóm người dùng đều là son

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: