Lập lịch phòng máy

Hôm nay dạo quanh các phòng máy, thấy lịch làm việc của các phòng máy nên giới thiệu với các bạn bài toán này.

Có n phòng máy và m bài giảng.
– Phòng máy thứ k (1<=k<=n) có thể cung cấp đủ máy cho một lớp học có tối đa a[k] sinh viên.
– Bài giảng thứ i (1<=i<=m) có thời lượng là b[i] phút và có số lượng sinh viên tham gia học là c[i]
– Thời gian để cho sinh viên chuyển phòng và ổn định trật tự giữa các bài giảng kề nhau trong cùng một phòng là p phút.

Biết sinh viên chỉ học từ thứ hai đến thứ sáu từ 7h sáng tới 8h tối. Hãy lập chương trình để:

– Lập lịch phòng học để các bài giảng không bị chồng chéo lên nhau.
– Nhiều bài giảng nhất.
– Ngày thứ sáu phòng máy có thể kết thúc sớm nhất có thể.
– Hạn chế những buổi học tối nhất.
– Sinh viên thường dậy muộn, vậy hãy cố gắng để các buổi học bắt đầu từ lúc 8h45 sáng là tốt nhất.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: