Chuyển đổi từ FAT32 sang NTFS mà không mất dữ liệu

Chạy cmd với quyền administrator. Sau đó:

Đọc: http://www.tweakandtrick.com/2012/02/convert-fat32-to-ntfs-file-system.html

Lý do: NTFS tốt hơn FAT32. FAT32 thì file lớn nhất chỉ có 4GB. Trong khi có file .zip mình tải về là 13GB.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: