Bài viết về Bùi Minh Trí – Nổi tiếng vì hack trang web của Bộ GDĐT

Dân trí – Nguyễn Tử Quảng: http://dantri.com.vn/nhip-song-tre/bui-minh-tri-co-dau-hieu-trom-tien-qua-mang-160596.htm

Chi tiết một số tờ báo khác: http://forum.hanu.vn:88/forums/t/5145.aspx

2 Responses to “Bài viết về Bùi Minh Trí – Nổi tiếng vì hack trang web của Bộ GDĐT”

  1. tosonnguyen Says:

    Ảnh trên web của Bộ giáo dục năm đó (2007): Đúng là không có dòng chữ “Catch me if you can” thật.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: