Bảo mật dữ liệu nhạy cảm với Folder Lock 7

Để bảo mật dữ liệu như password của các thẻ ngân hàng.

Phần mềm sử dụng hệ mã hóa AES với 256 bits nhằm đảm bảo cho một siêu máy tính cũng không thể giải mã được phần dữ liệu đã mã hóa.

Password để đăng nhập vào phần mềm có lẽ được mã hóa bằng hệ mã RSA.

Các bạn vào theo đường dẫn C:\WINDOWS\System32\drivers\etc\ tại đây bạn tìm file hosts.
Mở file hosts bằng quyền Admin.

Thêm các dòng sau vào file hosts:

127.0.0.1 http://www.password-protect-folders.net
127.0.0.1 http://www.newsoftwares.net

http://www.vn-zoom.com/f167/folder-lock-7-0-3-key-crack-full-day-du-1562011.html

SL NO: F7-20120813-1-114729
Registration: 1AD6F2640ACEE84EAAB45EA086D22AD23608AA68

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: