Hướng dẫn cài đặt thư viện tính toán song song MPI cho CodeBlocks

Vào đây để download chương trình cài đặt:
http://www.microsoft.com/en-us/download/confirmation.aspx?id=36045

Xem cách cài đặt trên CodeBlock
(Chú ý: Để lần sau không phải cấu hình lại: Kích vào “Copy to”)

Link khác: zeineddin.blogspot.cz/2012/10/mpich2-on-codeblocks.html

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: