Các cấu hình máy tính đa processors

Các máy laptop và máy bàn hiện nay thường có 2 processors:

1. Máy thứ nhất

May tinh cua Duc

2. Máy thứ hai

May tinh cua Hong3. Máy thứ ba

My laptop on Ubuntu

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: